Vad är Tidningshuset?

everest001

Välkommen till Tidningshuset!

Vi tar oss till toppen av världen om så behövs – för din skull. Idén till Tidningshuset föddes högt
uppe på Mount Everest, och en av våra uttalade målsättningar är att inte ducka för det
som är besvärligt. Att alltid anstränga oss lite hårdare. Det är så vi ser till att du får den bästa
produkten, oavsett vart i landet det för oss.

  • Om det finns två sätt att göra något på, så gör vi det på det sätt som är bäst för kunden.
  • Vi ser till att alla våra medarbetare jobbar efter samma mål och riktlinjer.
  • Vi bidrar aktivt till utvecklingen av er information genom att samla in idéer och förslag.
  • Vi tar på oss hela det redaktionella ansvaret för era kommunikationsprodukter – om ni så önskar.

 

tidningssidor producerade 2013

artiklar skrivna 2013

nya kunder 2013