Fokus Skanska

KUND

MEDIA

VI GÖR

LÄNK

Skanska (www.skanska.se) är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag. Koncernen har 57 000 medarbetare varav cirka 14 000 arbetar i Sverige. Omsättningen år 2012 var 132 miljarder kronor.

Gemensamma projekt: Tidningshuset gör sedan många år Skanskas interntidning Fokus Skanska som skickas hem till samtliga anställda i Sverige. Skanska har byggt två av Tidningshusets fastigheter.

Jonas-Fogde_160x206Så här säger Jonas Fogde på Skanskas informationsavdelning:

”Tidningshuset gör livet enkelt för mig som uppdragsgivare. Deras nätverk av skribenter och fotografer gör att vi kan producera en personaltidning där alla kommer till tals och medarbetare känner igen sig oavsett var i landet de arbetar. Jag uppskattar deras vilja att hela tiden förbättra tidningen och texternas höga kvalitet.”